/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

ВІДПОВІДАЛЬНІ ДЕПУТАТИ-МАЖОРИТАРНИКИ ТА ЯКІСНІ ПАРТІЙНІ ПРОГРАМИ можливі! Нова ініціатива громадян відкриває «вікно можливостей» для всіх партій та кандидатів у народні депутати. СФОРМУВАТИ ГІДНІ ДОВІРИ СУСПІЛЬНІ «порядки денні» для одномандатних виборчих округів та забезпечити їх відображення у ПАРТІЙНИХ «порядках денних» цілком реально.

Ініціатива громадян «ЗА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ ТА ЯКІСНІ ПАРТІЙНІ ПРОГРАМИ» зареєстрована на платформі  «Сікора HUB – Центр громадського представництва» задля підвищення ДОВІРИ до партійних програм (партійних «порядків денних») та діяльності партій в цілому, а також програм та діяльності депутатів-мажоритарників зокрема.

Ініціатива ставить за мету СФОРМУВАТИ ГІДНІ ДОВІРИ СУСПІЛЬНІ «порядки денні» для одномандатних виборчих округів та забезпечити їх відображення у партійних «порядках денних» для одномандатних виборчих округів.

Приєднуючись до ініціативи шляхом підписання МЕМОРАНДУМУ  представники політичних партій та кандидати у народні депутати засвідчують готовність до ПРОЗОРОГО, ПІДЗВІТНОГО ТА УЧАСНИЦЬКОГО (за участі громадських організацій, експертів та ініціатив громадян) формування «порядку денного»  виборчого округу. Іван Сікора як засновник платформи  «Сікора HUB – Центр громадського представництва» вважає, що «чим більшим буде співпадіння СУСПІЛЬНОГО та ПАРТІЙНОГО «порядків денних» у кандидатів в народні депутати – тим більш відповідальною, ефективною та результативною, прозорою  та підзвітною буде  діяльність депутата у парламенті».

5 КРОКІВ на шляху до формування довіри до народного депутата

«Сікора HUB – Центр громадського представництва» ПРОПОНУЄ представникам політичних партій та кандидатам у народні депутати по мажоритарним виборчим округам зробити такі  5 кроків на шляху до підвищення довіри до народного депутата:

 Крок 1:  ознайомитися та підписати МЕМОРАНДУМ та приєднатися до ініціативи «ЗА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ ТА ЯКІСНІ ПАРТІЙНІ ПРОГРАМИ»;

Крок 2: Розпочати діяльність щодо формування СУСПІЛЬНОГО  «порядку денного» та ПАРТІЙНОГО «порядку денного» як кандидата у народні депутати  на основі методичних рекомендацій «Сікора HUB – Центр громадського представництва»;

Крок 3:  Погодити, шляхом спільних консультацій із громадськими організаціями, експертами та ініціативами громадян, не менше 10 проблем виборчого округу,  які мають знайти   відображення у ПАРТІЙНОМУ  «порядку денному»;

Крок 4:  Отримати зовнішню експерту оцінку ТОП-10 проблем ПАРТІЙНОГО  «порядку денного» від  експертів «Сікора HUB – Центр громадського представництва»;

Крок 5: Отримати інформаційну та експертно-консультаційну підтримку від платформи «Сікора HUB – Центр громадського представництва» після включення проблем суспільного «порядку денного» до партійного «порядку денного».

Приєднатися до ініціативи громадян «ЗА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ ТА ЯКІСНІ ПАРТІЙНІ ПРОГРАМИ» можна шляхом підписання МЕМОРАНДУМУ.

Текст МЕМОРАНДУМУ:

 

Меморандум

ініціативи громадян  

«ЗА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ ТА ЯКІСНІ ПАРТІЙНІ ПРОГРАМИ»

Ініціатива громадян зареєстрована на платформі  «Сікора HUB – Центр громадського представництва» (www.sikora.org.ua, https://www.facebook.com/sikorahub/) задля підвищення ДОВІРИ до партійних програм (партійних «порядків денних») та діяльності партій в цілому, програм та діяльності депутатів депутатів-мажоритарників зокрема.

Ініціатива ставить за мету СФОРМУВАТИ ГІДНІ ДОВІРИ СУСПІЛЬНІ «порядки денні» для одномандатних виборчих округів та забезпечити їх відображення у партійних «порядках денних» для одномандатних виборчих округів, а також у “порядках денних” кандидатів-самовисуванців.  Суспільні «порядки денні»  мають знайти максимально можливе відображення у партійних «порядках денних»  (програмах в цілому, програмах кандидатів у народні депутати по мажоритарним виборчим округам та в подальшій діяльності обраних народних депутатів у парламенті). Суспільні та партійні  «порядки денні»  мають бути сформовані максимально ПРОЗОРО, ЗРОЗУМІЛО ТА ОБГРУНТОВАНОГО, за обов’язкових КОНСУЛЬТАЦІЙ із представниками громадських організацій, експертами та ініціативними групами громадян, а також отримати незалежну експертну оцінку.

Проблеми, які мають вирішувати народні депутати-мажоритарники, та представники партії, які представлені у парламенті, мають концентруватися передовсім на проблемах, які проблематично вирішити на місцевому рівні через обмеженні можливості місцевих бюджетів або через брак повноважень на місцевому рівні.

Ми визнаємо необхідність:

–          підвищення ПРОЗОРОСТІ діяльності народних депутатів України та кандидатів у народні депутати щодо включення проблем суспільних «порядків денних» до партійних «порядків денних»;

–          ПУБЛІЧНОГО УЗГОДЖЕННЯ суспільних «порядків денних» та  партійних «порядків денних» народних депутатів України шляхом публічних консультацій;

–          підвищення СПРОМОЖНОСТІ громадських організацій та ініціативних груп громадян у артикулювані  переліку місцевих проблем, які мають бути включенні до  партійних «порядків денних» та  відображені у діяльності їх  представників у парламенті України через передовсім брак ресурсів чи повноважень на місцевому рівні;

–          запобігання ризикам політичній корупції в діяльності народних депутатів України;

–          підвищення ЕФЕКТИВНОСТІ та РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ витрачання коштів державного бюджету;

–          підвищення ДОВІРИ до депутатів  парламенту, незалежно від способу їх обрання, які представляють інтереси одномандатних виборчих округів.

Прагнучи поєднати зусилля з метою:

–          підвищення ДОВІРИ до депутатів  парламенту, незалежно від способу їх обрання, які представляють інтереси одномандатних виборчих округів;

–          запровадження системних підходів до визначення пріоритетності проблем одномандатних виборчих округів на основі аналізу проблем та питань суспільного «порядку денного» на місцевому рівні при формуванні «порядків денних» народних депутатів України та партійних «порядків денних»;

–          здійснення оцінювання внеску народних депутатів України у вирішення проблем на місцевому рівні після їх обрання до парламенту;

–          попередження ризиків політичної корупції в діяльності народних депутатів України;

–          налагодження вертикальної та горизонтальної співпраці між громадськими організаціями, ініціативними групами, експертами, кандидатами у народними депутатами України, народними депутатами та депутатами місцевих рад в рамках формування суспільних «порядків денних» та їх погодження з партійними «порядками денними».

Уклали цей Меморандум з метою:

1)      підвищення ДОВІРИ до депутатів  парламенту, незалежно від способу їх обрання, які представляють інтереси одномандатних виборчих округів;

2)      підвищення ПРОЗОРОСТІ діяльності народних депутатів України та кандидатів у народні депутати щодо включення проблем суспільних «порядків денних» до партійних «порядків денних»;

3)      забезпечення відображення пріоритетів суспільного «порядку денного» у  партійних «порядках денних» та «порядках денних» кандидатів у народні депутати;

4)      сприяння ПУБЛІЧНОМУ УЗГОДЖЕННЮ суспільних та  партійних «порядків денних» народних депутатів України шляхом публічних консультацій;

5)      підвищення СПРОМОЖНОСТІ громадських організацій, ініціативних груп громадян, активістів та експертів  в оцінювання пріоритетних проблем виборчого округу, які мають бути включені до «порядку денного» кандидата у народні депутати або обраного народного депутата, та  артикулювані переліку місцевих проблем, які мають бути включенні до  партійних «порядків денних» та  відображені у діяльності їх  представників у парламенті України;

6)      підвищення ЕФЕКТИВНОСТІ та РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ витрачання коштів державного бюджету при вирішенні проблем виборчих округів;

7)      запобігання ризикам політичній корупції в діяльності народних депутатів України;

8)     використання МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ для формування суспільних «порядків денних» для одномандатних (мажоритарних) виборчих округів.  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ розроблені «Сікора HUB – Центр громадського представництва» для ініціативи громадян «ЗА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ ТА ЯКІСНІ ПАРТІЙНІ ПРОГРАМИ» шляхом адаптації  методики яка була підготовлена  та апробована за керівництва та за співавторства Івана Сікори в рамках проекту «Громадський моніторинг виділення фондів для округу», що виконувався Фундацією «Відкрите суспільство», що були частиною заходів Програми USAID «РАДА»: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво» у 2016 році.

 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. «Сікора HUB – Центр громадського представництва» координуватиме та здійснюватиме організаційний, експертний, інформаційний та консультативно-методичний супровід для підписантів цього Меморандуму.                                                                                                           2. Додатки до Меморандуму є його невід’ємною частиною.                                                              3.  З метою конкретизації напрямів та механізмів співпраці між Сторонами в рамках Меморандуму можуть укладатися окремі угоди та протоколи, в тому числі із залученням третіх осіб. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть його невід’ємну частину.
4. Для практичної реалізації цього Меморандуму, координації дій, узгодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму, може бути створено Робочу групу, до якої мають увійти уповноважені представники Сторін.
5. Кожна зі Сторін, за необхідності, може виступати з ініціативою щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів, що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму.
6. Меморандум укладено українською мовою та його текст розміщено на платформі www.sikora.org.ua.                                                                                                                                   7. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту його припинення за угодою Сторін.
8. З моменту набрання чинності цей Меморандум залишається відкритим для підписання з боку народних депутатів та кандидатів  у народні депутати, депутатів місцевих рад та кандидатів, громадськими організаціями та фізичними особами.

Перелік тих, хто приєднується до МЕМОРАНДУМУ  ініціативи громадян «ЗА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ ТА ЯКІСНІ ПАРТІЙНІ ПРОГРАМИ» може бути оприлюднений на платформі «Сікора HUB – Центр громадського представництва» за адресою:  www.sikora.org.ua

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для формування суспільного та партійного «порядків денних» для одномандатного (мажоритарного) виборчого округу в рамках ініціативи громадян «ЗА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ ТА ЯКІСНІ ПАРТІЙНІ ПРОГРАМИ») допоможуть підписантам Меморандуму самостійно розробити суспільний «порядок денний» для одномандатного (мажоритарних) виборчого округу та мінімалізувати ризики  політичної корупції по мірі забезпечення узгодженості суспільного  та партійного «порядків денних» для одномандатного виборчого округу. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ дають можливість отримати відповіді на питання:

  • Як сформувати суспільний «порядок денний» для одномандатного (мажоритарного) виборчого округу?
  • Що таке суспільний та партійний «порядок денний» для виборчого округу (одномандатного) та ризик політичної корупції?
  • Що таке “діжки з салом” або «свинячі» проекти та як їх попередити?
  • Як визначити пріоритетні ТОП-10 проблем та об’єктів виборчого округу для суспільного та партійного «порядків денних»?

Методичні рекомендації  дають можливість сформувати максимально узгодженні  суспільні та партійні «порядки денні», що дасть змогу підвищити ДОВІРУ до  діяльності партій у парламенті в цілому та  депутатів-мажоритарників зокрема.

Що таке суспільний та партійний «порядки денні» для виборчого округу (одномандатного), ризик політичної корупції?

  • Суспільний «порядок денний» – це мапа пріоритетних проблем та відповідних об’єктів виборчого округу чи округів (в разі якщо одна проблема/об’єкт стосується декількох округів). Пропонується сформувати ТОП-10 проблем та об’єктів виборчого округу. Перелік проблем/об’єктів суспільного порядку денного має бути збалансований та включати проблеми/об’єкти, які стосуються різних секторів місцевого розвитку (ЖКГ, транспортна інфраструктура, соціальна інфраструктура, екологія, земельні відносини та містобудування, енергозбереження та енергоефективність, специфічні знакові для розвитку території об’єкти тощо).
  • «Порядок денний» народного депутата, партійний «порядок денний» перелік пріоритетних проблем (ТОП-10) та об’єктів на рівні виборчого округу чи округів (в разі якщо одна проблема/об’єкт стосується декількох округів), які є в центрі уваги народного депутата. Оцінка «порядку денного» народного депутата чи кандидата на посаду народного депутата здійснюється на основі передвиборчої програми та його публічних позицій, а згодом, по факту обрання,  на основі оприлюднених звітів про діяльність та діяльності як народного депутата.
  • Ризик політичної корупції– критерій для оцінки діяльності  кандидата у народні депутати чи народного депутата в частині вирішення проблем суспільного «порядку денного», що включає ряд ознак, які свідчать про існування ризиків політичної корупції. Ризик політичної корупції – намір або діяльність народного депутата спрямована на неправомірне використання своїх повноважень з метою отримання ресурсів державного бюджету для підкупу чи маніпуляцій позицією виборців свого округу з метою обрання чи подальшого переобрання.  “Діжки з салом” або «свинячі» проекти — проекти, які фінансуються з держбюджету за підтримки законодавців переважно на поліпшення інфраструктури чи створення робочих місць у “їхніх” округах і подаються як політична послуга виборцям. Більш детальний опис тут:  https://bit.ly/2zPuQ7d

Як визначити пріоритетні ТОП-10  проблем та об’єктів виборчого округу для суспільного та партійного «порядків денних»?

ТОП-10 (МАПА) проблем та об’єктів виборчого округу  – прив’язка  проблем та об’єктів до певної території, що обмежується межами мажоритарного (одномандатного) виборчого округу.

Перелік проблем, які можуть сформувати виборці за допомогою методики (ТОП-10 проблем та об’єктів виборчого округу) стане дороговказом для ініціативних груп виборців, органів  місцевого самоврядування, місцевих депутатів та державних адміністрацій для налагодження предметної співпраці із народним депутатом та політичними силами, які представлені у парламенті. Використання методики допоможе  народним депутатам та громадськості  налагодити комунікацію  щодо визначення пріоритетів  стосовно місцевих проблем за допомогою досвідчених експертів.

Детальні МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ будуть надіслані всім хто підпише МЕМОРАНДУМ та приєднається до ініціативи громадян «ЗА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ ТА ЯКІСНІ ПАРТІЙНІ ПРОГРАМИ».

Приєднуйтесь до ініціативи громадян «ЗА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ ТА ЯКІСНІ ПАРТІЙНІ ПРОГРАМИ» – підвищуйте ДОВІРУ до партійних «порядків денних» для одномандатних (мажоритарних) виборчих округів та партій!

В разі питань: +38(097)-728-11-88 Facebook: @sikorahub
sikorahub@gmail.com

Сікора HUB – Центр громадського представництва підтримує такі ініціативи громадян:

  •  «Свинячі» проекти політиків. Не дай залізти тобі до кишені!»https://bit.ly/2zPuQ7d
  • «За краще регламентування процедур прийняття рішень щодо публічних коштів на місцевому рівні». Більше тут: https://bit.ly/2W8FbaO.

Більше інформації по ці та інші ініціативи громадян у розділі «Ініціативи громадян» та «Новини».