/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Попередити практику  «гречкосійства» та сформувати прозорі та обґрунтовані пріоритети для мажоритарних виборчих округів є можливим в разі приєднання до ініціатива громадян «За прозорі та обґрунтовані «порядки денні» депутатів-мажоритарників».

Метою ініціативи є формування гідних довіри пріоритетів діяльності депутатів від одномандатних виборчих округів, попередження практики «гречкосійства» та ризиків політичної корупції.

В рамках ініціативи кандидатам у депутати по мажоритарним округам пропонується прозоро сформувати  «порядок денний» для виборчого округу. «Порядок денний» має включати не менше ТОП-10 проблем, які:

 • стосуються капітальних вкладень та потребують залучення коштів державного бюджету,  не можуть бути вирішенні на місцевому рівні через брак фінансових ресурсів чи повноважень;
 • не можуть бути вирішенні без внесення відповідних змін до чинного законодавства;
 • потребують втручання народного депутата в якості здійснення ним контрольних повноважень.

Ми вважаємо важливими інструментами легітимації «порядків денних» депутатів-мажоритарника такі:

 • проведення публічних консультацій з виборцями щодо ТОП-10 проблем «порядку денного»;
 • запровадження практики регулярного звітування перед виборцями щодо досягнутого прогресу у вирішенні кожної із пріоритетних проблем «порядку денного»;
 • оновлення пріоритетів «порядку денного» відповідно до зміни ситуації та досягнутого прогресу та інформування виборців про зміну пріоритетів.

Ініціатива підтримується експертно-консультаційною та адвокаційною платформою «Сікора HUB – Центр громадського представництва» (www.sikora.org.ua, https://www.facebook.com/sikorahub/).

По факту підписання Меморандуму для кандидатів у народні депутати буде  запропоновано детальні методичні рекомендації для формування «порядку денного» для одномандатних виборчих округів.

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?

Крок 1:  ознайомитися та підписати МЕМОРАНДУМ та приєднатися до ініціативи;

Крок 2: Сформувати самостійно або за допомогою експертів ТОП-10 проблем «порядку денного» для виборчого округу;

Крок 3:  Отримати зовнішню експерту оцінку сформованого «порядку денного», та в разі потреби та заінтересованості, отримати інформаційну та експертно-консультаційну підтримку від платформи «Сікора HUB – Центр громадського представництва»

Приєднання до ініціативи є можливістю не лише уникнути спокус «гречкосійства», але й підвищити довіру до кандидатів по мажоритарних округах. Ініціатива є можливістю запропонувати обґрунтований «порядок денний» для округу з врахуванням того, що  попри фіскальну децентралізацію, маємо зростаючу залежність місцевих бюджетів від субвенцій з державного бюджету. Перерозподіл значного обсягу публічних фінансових ресурсів через державний бюджет, та відповідно брак фінансових ресурсів на місцевому рівні, змушує місцеву владу шукати підтримки у вирішенні масштабних, гострих та важливих проблем округу з боку народних депутатів.  Залученням депутатів Верховної ради, передовсім депутатів-мажоритарників, до пошуку фінансових ресурсів з державного бюджету є однією із можливостей залучити кошти державного бюджету на фінансування об’єктів на території виборчого округу, які потребують значних капітальних вкладень.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для формування «порядків денних» для одномандатних (мажоритарних) виборчих округів розроблені «Сікора HUB – Центр громадського представництва» шляхом адаптації  методики  яка була розроблена та апробована у рамках проекту «Громадський моніторинг виділення фондів для округу», що виконувався Фундацією «Відкрите суспільство» в рамках заходів Програми USAID «РАДА»: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво» у 2016 році.

 * * *

Меморандум

ініціативи громадян  

«За прозорі та обґрунтовані «порядки денні» депутатів-мажоритарників»

 Ініціатива громадян «За прозорі та обґрунтовані «порядки денні» депутатів-мажоритарників» зареєстрована на платформі  «Сікора HUB – Центр громадського представництва» (www.sikora.org.ua, https://www.facebook.com/sikorahub/) та має за мету формування гідних довіри пріоритетів діяльності депутатів від одномандатних виборчих округів, попередження практики «гречкосійства» та ризиків політичної корупції.

Ми вважаємо за важливе прозоро сформувати «порядок денний» для одномандатного виборчого округу. «Порядок денний» має включати не менше як ТОП-10 проблем, які:

 • стосуються капітальних вкладень та потребують залучення коштів державного бюджету,  не можуть бути вирішенні на місцевому рівні через брак фінансових ресурсів чи повноважень;
 • не можуть бути вирішенні без внесення відповідних змін до чинного законодавства;
 • потребують втручання народного депутата в якості здійснення ним контрольних повноважень.

Визнаємо важливість:

 • проведення публічних консультацій з виборцями щодо ТОП-10 проблем «порядку денного»;
 • запровадження практики регулярного звітування перед виборцями щодо досягнутого прогресу у вирішенні кожної із пріоритетних проблем «порядку денного»;
 • оновлення пріоритетів «порядку денного» відповідно до зміни ситуації та досягнутого прогресу та інформування виборців про зміну пріоритетів.

Ми визнаємо необхідність:

–   підвищення прозорості діяльності народних депутатів України та кандидатів у народні депутати щодо формування «порядків денних» для одномандатних виборчих округів;

–  публічних консультацій щодо ТОП-10 проблем «порядку денного»;

 звітування депутатів щодо виконання сформованих «порядків денних» для одномандатних виборчих округів;

–  підвищення спроможності громадських організацій,  ініціативних груп громадян та журналістів щодо оцінювання проблем, які мають бути у «порядку денному» депутата по одномандатному виборчому округу;

– запобігання ризикам політичній корупції в діяльності народних депутатів України;

– підвищення ефективності та результативності витрачання коштів державного бюджету;

– підвищення довіри до депутатів парламенту від одномандатних виборчих округів.

 

Прагнучи поєднати зусилля з метою:

–          підвищення довіри до депутатів  парламенту, які представляють інтереси одномандатних виборчих округів;

–          запровадження системних підходів до визначення пріоритетності проблем одномандатних виборчих округів;

–          здійснення оцінювання внеску народних депутатів України у вирішення проблем на рівні одномандатних виборчих округів після їх обрання до парламенту;

–          попередження ризиків політичної корупції в діяльності народних депутатів України;

–          налагодження вертикальної та горизонтальної співпраці між громадськими організаціями, ініціативними групами, експертами, кандидатами у народними депутатами України, народними депутатами та депутатами місцевих рад.

 Уклали цей Меморандум з метою:

1)      підвищення ДОВІРИ до депутатів  парламенту, які представляють інтереси одномандатних виборчих округів;

2)      підвищення ПРОЗОРОСТІ діяльності народних депутатів України та кандидатів у народні депутати щодо формування та оновлення  «порядків денних» до виборчого округу;

3)      сприяння ПУБЛІЧНИМ КОНСУЛЬТАЦІЯМ щодо  «порядків денних» виборчих округів;

4)      підвищення СПРОМОЖНОСТІ громадських організацій, ініціативних груп громадян, активістів та експертів  щодо оцінювання проблем, які мають бути у «порядках денних» депутатів по одномандатних виборчих округах;

5)      підвищення ЕФЕКТИВНОСТІ та РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ витрачання коштів державного бюджету при вирішенні проблем виборчих округів;

6)      запобігання ризикам політичній корупції в діяльності народних депутатів України;

7)     використання кращих методичних напрацювань щодо формування, виконання та оновлення «порядків денних» депутатів по одномандатних виборчих округах, а саме, МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ розроблених «Сікора HUB – Центр громадського представництва» для ініціативи громадян «За прозорі та обґрунтовані «порядки денні» депутатів-мажоритарників» шляхом адаптації  методики яка була підготовлена  та апробована в рамках проекту «Громадський моніторинг виділення фондів для округу», що виконувався Фундацією «Відкрите суспільство», що були частиною заходів Програми USAID «РАДА»: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво» у 2016 році.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. «Сікора HUB – Центр громадського представництва» координуватиме та здійснюватиме організаційний, експертний, інформаційний та консультативно-методичний супровід для підписантів цього Меморандуму.

 1. Додатки до Меморандуму є його невід’ємною частиною.
 2.  З метою конкретизації напрямів та механізмів співпраці між Сторонами в рамках Меморандуму можуть укладатися окремі угоди та протоколи, в тому числі із залученням третіх осіб. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть його невід’ємну частину.
  4. Для практичної реалізації цього Меморандуму, координації дій, узгодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму, може бути створено Робочу групу, до якої мають увійти уповноважені представники Сторін.
  5. Кожна зі Сторін, за необхідності, може виступати з ініціативою щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів, що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму.
  6. Меморандум укладено українською мовою та його текст розміщено на платформі www.sikora.org.ua.
 3. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту його припинення за угодою Сторін.
  8. З моменту набрання чинності цей Меморандум залишається відкритим для підписання з боку народних депутатів та кандидатів  у народні депутати, депутатів місцевих рад та кандидатів, громадськими організаціями та фізичними особами.

Перелік  підписантів МЕМОРАНДУМУ  ініціативи громадян «За прозорі та обґрунтовані «порядки денні» депутатів-мажоритарників» може бути оприлюднений на платформі «Сікора HUB – Центр громадського представництва» за адресою:  www.sikora.org.ua

Підтримую

 

ПІБ представника політичної сили чи кандидата у народні депутати Контакти: Підпис