/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Громадський моніторинг врядування у містах Золоте та Гірське на Луганщині дасть змогу оцінити стан впровадження принципів доброго врядування та зробити важливі кроки на шляху  до впровадження цих принципів органами влади Золотого та Гірського в разі врахування пропозицій підготовлених в рамках запропонованого дослідження.

 

У аналітичному звіті, який підготовлений Іваном Сікорою як експертом проекту «Просвітницький кластер громади та влади міст Гірське та Золоте – на шляху до прозорості закупівель та доброго врядування» який реалізовується ГО Фонду громад «Знання і справедливість», не лише запропоновано методику громадського моніторингу врядування задля оцінки ступеня впровадження принципів доброго врядування, але й здійснено аналіз публічної інформації та процедур які впливають  на використання публічних коштів та здійснення закупівель у м. Золоте та м.Гірськ на Луганщині.

 

Створена методика громадського моніторингу врядування (ГМВ) дає змогу оцінити запровадження принципів доброго врядування у 2-х містах (Золоте та Гірське) на основі аналізу процесів використання публічних коштів в сфері закупівель та аналізу інформації та процедур які впливають на використання публічних коштів та здійснення закупівель. Дослідження дало змогу оцінити ступінь впровадження кожного принципу доброго врядування, порівняти стан впровадження кожного принципів доброго врядування у м. Золоте та м.Гірське та підготувати пропозиції  (рекомендації) задля  забезпечення вжиття заходів для  покращення ситуації із впровадженням принципів доброго врядування.

 

Досліджувалася  Гірська міська рада та її виконавчий комітет, Військово-цивільна адміністрація (ВЦА) Золотого та с.Катеринівка, а також Попаснянська районна державна адміністрація у частині діяльності розпорядників бюджетних коштів та замовників у розумінні «Закону про публічні закупівлі» щодо здійснення закупівель на об’єктах у м. Золоте та м.Гірське  (замовники: Комунальна установа «Попаснянська центральна районна лікарня», Комунальне некомерційне підприємства «Попасняньский районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Папасняньскої районної ради, Відділ освіти Папаснянської РДА) з точки зору впровадження кожного із принципів доброго врядування, які були згруповано у три групи – «верховенства права/підзвітность/прозорість», «участь та інклюзивність»,  «рівність та недискримінація».

Принципи доброго врядування

Принципи доброго врядування Опис принципів
Верховенство права/

підзвітність/

прозорість

Верховенства права передбачає справедливе законодавство та неупереджене правозастосування, захист прав людини, зокрема прав меншин та вразливих категорій суспільства.

Верховенства права при здійсненні закупівель передбачає дотримання вимог чинного законодавства та запобігання зловживанням та змовам учасників тендерів, конфліктам інтересів між замовниками та підрядниками та вжиття заходів задля отримання максимально можливої суспільної вигоди при використання суспільних ресурсів (публічних коштів).

Прозорість передбачає забезпечення доступності та зрозумілості інформації для громадян із дотриманням відповідних правил та норм. Інформація має бути у вільному доступі та безпосередньо досяжною для тих, на кого вплинуть певні рішення та їх втілення. Прозорість також означає, що надається достатньо інформації в легко зрозумілій формі та доступних засобах вираження.

Підзвітність тісно пов’язана із прозорістю та пов’язана із зобов’язанням влади звітувати перед громадянами, пояснювати свої рішення та оприлюднювати інформацію про процеси, процедури та результати роботи влади аби було краще зрозуміло для громадян  ХТО, ЩО та ДЛЯ ЧОГО робить, наскільки ДОБРЕ виконує роботу і ЯК можна ВПЛИНУТИ на рішення.

Інформація повинна бути у вільному доступі та у зрозумілому форматі, а також передбачає про-активне опублікування інформації (відкриті дані) для того, щоб громадяни та бізнес могли використовувати її для створення нових послуг та робочих місць.

 

Участь/

Інклюзивність

 

Участь передбачає залучення громадян до прийняття рішень як через органи представництва, так і безпосередньо.

Громадяни повинні відчувати, що вони мають доступ до прийняття рішень та можуть прийняти участь у процесі прийняття рішень. Участь повинна постійно заохочуватись і підтримуватись у зручний спосіб.

Влада повинна забезпечити зворотній зв’язок із громадянами основі скарг та оцінок, вивчення уроків та прийняття коригуючи дій для удосконалення послуг та результативності.

Інклюзивність передбачає залучення до процесу врядування вразливі категорії населення та прагнути врахувати потреби всієї спільноти здійснюючи балансування конкуруючих інтересів.

 

Недискримінація/

Рівність

 

Рівність передбачає уникнення дискримінації та упереджень під час здійснення врядування та закупівель за публічні кошти (попередження фаворитизму щодо одних учасників тендерів та дискримінації щодо інших, неврахування потреб та інтересів вразливих категорій населення).

Недискримінація передбачає забезпечення об’єктивного прийняття рішень та рівне ставлення органів влади до всіх громадян та підприємців, та забезпеченні замовниками закупівель справедливої конкуренції учасників тендерів.

 

Кожен із принципів доброго врядування, які сформульовані ООН,  оцінувався на основі критеріїв.

 • Принципи верховенства права/підзвітності/прозорості з акцентом на закупівлях оцінювалися на основі застосування 13 критеріїв;
 • Принципи верховенства права/підзвітності/прозорості з акцентом на доступі до публічної інформації яка впливає на розуміння громадою політики у сфері використання публічних ресурсів, передовсім фінансів та майна, оцінювалися на основі застосування 30 критеріїв;
 • Принципи верховенства права/підзвітності/прозорості (антикорупційна політика) оцінювалися на основі застосування 4-х критеріїв;
 • Принципи участі та інклюзивності оцінювалися на основі застосування 10 критеріїв;
 • Принципи рівності та недискримінації оцінювалися на основі застосування 6 критеріїв.

 

 

Результати громадського моніторингу врядування підвередили припущення, що у містах Золоте та Гірське є спільні проблеми із впровадженням принципів доброго врядування та низьким є рівень впровадження кожного із оцінюваних принципів доброго врядування. В цілому рівень  впровадження за всіма оцінюваними критеріями принципів доброго врядування склало 13 із 63 балів що складає 20% зі 100% можливих для кожного із міст.

Особливо низькими є оцінки впровадження принципів участі/інклюзивності та рівності/недискримінації (0,5 та 0 балів із 10 та 6 критеріїв оцінювання відповідно). Кращою є ситуація із впровадженням принципів верховенства права/підзвітності/прозорості  у сфері закупівель (5 із 13 балів відповідно),  принципів верховенства права/підзвітності/прозорості у сфері доступу до публічної інформації,  яка впливає на розуміння громадою політики у сфері використання публічних ресурсів (фінансів та майна)(7,5 та 8 балів із 30 відповідно для Гірського та Золотого), принципів верховенства права/підзвітності/прозорості у сфері антикорупційної політики 0 із 4 балів для Гірського та Золотого.

 

 

ЗАКУПІВЛІ з точки зору впровадження принципів верховенства права/підзвітності/прозорості

 

Щодо оцінювання впровадженням принципів верховенства права/підзвітності/прозорості  у сфері закупівель, то викликає занепокоєння практика переважного домінування допорогових закупівель у замовників робіт з капітального та поточного ремонту, реконструкції та будівництва на території м. Гірське та м.Золоте (аналізувалися 10 місяців 2019 року). Як наслідок, замовники уникають конкурентних надпорогових процедур. Така ситуація негативно впливає як на критеріїв економії коштів при здійсненні закупівель, так і на конкуренцію. У замовників закупівель на території як Гірського, так і Золотого зафіксовано факти роботи замовників переважно тільки з одним підрядником (постачальником), що є ознакою ризикованих закупівель (практика тендерних «чемпіонів»). На сторінках сайтів органів влади Золотого та Гірського, які розміщено на сайті Попасняньскої районної ради (Гірська міська рада – http://rasot.gov.ua/organi-mistsevogo-samovryaduvannya/girska-miska-rada/, ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка – http://rasot.gov.ua/organi-mistsevogo-samovryaduvannya/vtsa-m-zolote-ta-s-katerin-vka/) бракує практики внутрішнього аудиту закупівель,  інформування про заплановані та завершені закупівлі додатково до вимог закону про публічні закупівлі, інформування про існуючі проблеми та успіхи в рамках витрачання бюджетних коштів підрядниками додатково до вимог закону, інформування громадян про членів Тендерного комітету та уповноважених осіб/особу замовників за здійснення закупівель та замовників у розумінні закону щодо робіт, товарів та послуг на території м. Гірське та Золоте із  зазначенням контактної інформації уповноважених осіб/особи (е-пошта, телефон) та зазначення активного посилання на відповідні сторінки замовників на порталі prozorro тощо.

Серед позитивних результатів впровадження принципів доброго врядування у частині закупівель варто зазначити те, що розпорядниками публічних коштів оприлюднюються річні плани закупівель та змін до них на порталі prozorro, відсутні факти моніторингу закупівель ДАСУ на основі автоматичних індикаторів ризиків, які затверджені Наказом Державної  аудиторської служби України 11 вересня 2018 року №196 та факти порушень при здійсненні  закупівель зафіксовані  Антимонопольним комітетом України (АМКУ).

 

 

Доступ до публічної інформації яка впливає на розуміння громадою політики у сфері використання публічних ресурсів (фінансів та майна) з точки зору впровадження принципів верховенства права/підзвітності/прозорості

 

Щодо оцінювання впровадженням принципів верховенства права/підзвітності/прозорості  у сфері використання публічних ресурсів (фінансів та майна), то передовсім варто відзначити незадовільний стан оприлюднення інформації яка б забезпечувала належний доступ до публічної інформації у частині інформації про стратегічні документи розвитку населених пунктів Золоте та Гірське (Стратегія та містобудівна документація – Генеральний план населеного пункту, Детальні плани територій), неоприлюднені рішення про бюджет м.Гірського на поточний рік та рішення про бюджет м.Золотого на поточний рік (2019) згідно вимог статті 76 Бюджетного кодексу України (БКУ). Попри те, що оприлюдненні зміни до місцевого бюджету на 2019 рік відсутнє власне рішення про бюджет на 2019 м.Золотого, неоприлюднена Програма економічного та соціального розвитку м.Гірського, цільові (місцеві, районні) програми на 2019 р. та звіти про виконання цільових програм за 2018 м.Гірське, інформація про рішення щодо виділення фінансування фізичним або юридичним особам (виділення матеріальної допомоги, гранти інститутам громадянського суспільства). Незабезпечено доступ громадян до доступної та зрозумілої інформації про презентацію основних бюджетних показників м.Гірське та Золоте на сайтах відповідних місцевих рад із переадресацією на відповідні сторінки місцевих бюджетів на Державному веб-порталі бюджету для громадян https://openbudget.gov.ua.

 

Неоприлюднена інформація про виконавчі провадження та виконання судових рішень та/або санкцій щодо органу влади та щодо контрагентів органу влади, інформація про оцінку впливу політики на вирішення суспільних проблем, поточну діяльність та досягнення стратегічних пріоритетів, інформація про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надають КП, та товари та роботи, які надаються мешканцям міста. Неоприлюднена інформація про заплановані об’єкти бюджетних видатків (титульні списки) шляхом оприлюднення інформації про розподіл видатків пооб’єктно, а також інформація про дозволи на встановлення ТС (тимчасових споруд) та МАФів (малих архітектурних форм), об’єкти благоустрою, ЖКГ, соціальної сфери, дорожнього господарства, які потребують поточного чи капітального ремонту чи реконструкції.

Неоприлюднена інформація про КП з інформацією про балансовий звіту та звіту про фінансові результати, та контактної інформації про кожне КП. Практика оренди та продажу комунального майна Гірської міської ради, ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка та спільної власності через систему ProZorro.Продажі незапроваджена.

Показово, що на сайті районної ради та ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка інформація про тарифи оприлюднена лише часткова у розділі «ПРОЄКТИ РОЗПОРЯДЖЕНЬ КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ». Оскільки інформація оприлюднена у розділі проєктів рішень, то незрозумілою є інформація чи ці остаточне рішення чи лише проєкт рішення.

Окремо варто відзначити брак регламентування процедур планування, прийняття рішення про бюджет, використання бюджетних коштів та звітування щодо рішень органу влади у сфері бюджетної політики, використання бюджетних коштів та закупівель у Регламенті Гірської міської ради та Статуті ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка.

Неприлюдними є проєкти рішень міської ради на сайті органу влади перед їх розглядом на засіданнях пленарного засідання сесії місцевої ради Гірського та проєкти розпоряджень ВЦА Золотого та с.Катеринівка.

 

Серед позитивних результатів впровадження принципів доброго врядування варто відзначити часткове забезпечення доступності відкритих даних, які впливають на розуміння використання публічних коштів на порталі відкритих даних (data.gov.ua) та на власних веб-сайтах розпорядників публічної інформації згідно вимог Постанови КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» з боку розпорядників публічної інформації у Гірському та Золотому. Зокрема лише частково оприлюднена інформація на сайті Попаснянської районної ради.

Показово, що попри те, що частково оприлюднена інформація про інвестиційні проекти, які подані на фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів за певні облікові періоди на сайті РДА у розділі «Інвестиції», але  водночас, на сайті районної ради та відповідному розділі Гірської міської ради та ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка така інформація відсутня. І це у той час, коли вся ця інформація є добре структурованою та є у відкритому доступі на сайті Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list. Очевидно, що розміщення активних посилань на сайтах місцевої влади Золотого та Гірського на відповідний розділ веб-сайту ДФРР та  розділ «Інвестиції» Попаснянської РДА http://pps.loga.gov.ua/content/investiciyi_0 було б корисним для впровадження цього принципу доброго врядування. Це ж стосується і оприлюднення інформації про інвестиційні проєкти, які подані на фінансування та фінансуються за рахунок ЄІБ (Європейського інвестиційного банку) в рамках проєкту “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України” та інших МФО (міжнародних фінансових організацій) із оприлюдненням відповідних посилань на реєстр проєктів МФО на порталі https://proifi.gov.ua/?p=index.

Переважно оприлюднена звітність про виконання бюджетів міст Гірське та Золоте. Кращою є ситуація із оприлюдненням звітності про виконання бюджету м.Золотого у 2018 році та інформацію про щоквартальні звіти про виконання бюджету за 2019 рік. Щодо Гірського, то оприлюднено річний звіт про виконання бюджету за 2018 рік, але відсутні щоквартальні звіти про виконання бюджету за 2019 рік на сайті районної ради. В той же час варто відзначити факт оприлюднення інформацію щодо змін до рішення про бюджет Гірського та Золотого на поточний рік (2019). оприлюднено бюджетні програми на 2019 р. та зміни до них головних розпорядників бюджетних коштів м.Гірського та Золотого. Оприлюднено Програму економічного та соціального розвитку м.Золоте та с.Катеринівка на 2018-2020 роки, але відсутні звіти про її виконання, а також інші цільові програми на 2019 р. та звіти про їх виконання за 2018 р.

Важливо зазначити, що оприлюднює інформацію про закупівлі розпорядників публічних коштів як Виконавчий комітет Гірської міської ради, так і Військово-цивільна адміністрація міста Золоте та села Катеринівка.  Виконавчий комітет Гірської міської ради частково оприлюднив  пооб’єктну інформацію про об’єкти комунального майна на території м.Гірське та Золоте. Водночас інформація є застарілою (датована 01.05.2016) та потребує оновлення.

 

Антикорупційна політика з точки зору впровадження принципів верховенства права/підзвітності/прозорості

Вкрай низьким є впровадження принципів верховенства права/підзвітності/прозорості у частині критеріїв оцінювання антикорупційної політики  у Золотому та Гірському. Зокрема неоприлюдненою є  інформація про декларації посадових осіб органу влади та відсутньою є переадресація на відповідний сайт НАЗК https://public.nazk.gov.ua/, відсутньою є інформації про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції як на сайтах Гірської міської ради та ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка на сайті районної ради.  Також бракує оприлюднення   інформації про Регламент міської ради з відображенням інформації про вимоги антикорупційного законодавства (попередження конфлікту інтересів, декларування тощо), а також інформації про адміністративні послуги.

 

 

Оцінка впровадження принципів участі та інклюзивності

(оцінювання лише Гірської міської ради та її виконавчий комітет та ВЦА Золотого)

 

Вкрай низьким є впровадження принципів участі та інклюзивності у Золотому та Гірському. Неоприлюдненою є інформація про можливість надсилання звернення громадянам на сайті із зазначенням контактної інформації (телефон, е-пошта, зразок звернення). Бракує можливості надсилання відгуків від громадян та організацій щодо можливих порушень при здійсненні закупівель та\або переадресація на портал Dozzoro у відповідний розділ з інформацією як залишити відгук на закупівлю на порталі Dozzoro: https://dozorro.org/faq.

Хоча у Гірській міській раді засідання виконкому, комісій, пленарні засідання сесії міськради є в цілому відкритими для громади та ЗМІ, але обмеження стосуються браку інформації про проєкти порядків денних та проєкти рішень, які будуть розглядатися на засіданнях, що обмежує інтерес громадян до таких засідань та негативно впливає на інтерес громадян до участі у таких засіданнях в цілому.

Не використовується практика планування консультацій з громадянами у роботі міської ради та її виконавчого комітету та відсутній оприлюднений план консультацій з громадянами та організаціями на поточний рік (2019). Незафіксована практика залучення громадян до бюджетного процесу та визначення пріоритетних об’єктів на території органу влади для здійснення будівництва, капітального ремонту та реконструкції коштом бюджету у наступному фінансовому році (оцінка за 2018 р.) шляхом використання оф-лайн та/чи он-лайн (е-консультацій). Також не використовується практики «бюджету участі» у бюджетному процесі Гірської міської ради. Не оприлюднена інформація про графік прийому посадовими особами органу влади та відсутня можливість запису на сайту органу влади на прийом до посадових осіб органу влади на сайті районної ради та відповідному розділі Гірської міської ради та ВЦА.

Неоприлюднена інформація про можливість надсилання звернень громадян та порядок їх розгляду, відсутня можливість надсилання е-звернень сайті органу влади на сайті районної ради та у відповідному розділі Гірської міської ради. Також відсутньою є регламентація процедур залучення громадян до бюджетного процесу (деталізований опис процедур у Регламенті місцевої ради або в рамках Бюджетного регламенту як окремого документу чи складової Регламенті місцевої ради).

 

 

Оцінка впровадження принципів рівності та недискримінації

(оцінювання лише Гірської міської ради та її виконавчий комітет та ВЦА Золотого)

 

Вкрай низьким є впровадження принципів рівності та недискримінації у Золотому та Гірському. Неоприлюдненою є інформація про проєкти  рішень про місцевий бюджет на 2019 р. (за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття на сесії місцевої ради) у 2018 р. що обмежує права громадян на рівний доступ до суспільно важливої інформації та обмежує можливості для впливу на важливі рішення влади. Незафіксовано фактів адресного залучення вразливих груп населення до бюджетного процесу шляхом проведення консультацій із вразливими категоріями населення у 2018-2019 рр та інформування про заходи спрямовані на реалізацію політики різноманітності, соціальної згуртованості та вирівнювання через забезпечення доступності ресурсів шляхом підтримки та субсидіювання неурядового сектору, просування діалогу та заохочення співробітництва між основними соціальними групами.

Також варто зазначити, що в результаті моніторингу незафіксовано фактів реалізації політики соціального вирівнювання, згуртованості та максимального використання культурного потенціалу (потенціалу культурного різноманіття) через сприяння більш широкій міжкультурній взаємодії, створення різноманітного житлового, робочого, дозвільного та освітнього середовища. Незафіксовано фактів які б свідчили про реалізацію політики гендерно-орієнтованого бюджетування у бюджетній політиці на рівні органу влади. Незафіксовано фактів які б свідчили про врахування потреб та інтересів вразливих категорій громадян при прийнятті рішень щодо оренди комунального майна та здійснення благоустрою у 2018-2019 рр. на території Гірського.

 

 

Рекомендації щодо впровадження принципів доброго врядування.

 

 • Принципи верховенство права/підзвітність/прозорість (закупівлі)

 

 1. Річний план закупівель.

Забезпечити краще інформування громадян про використання публічних коштів шляхом оприлюднення активних посилань на річні плани закупівель та зміни до них замовниками у відповідному розділі сайту районної ради та РДА, а також на фейсбук сторінках органів влади.

 

 1. Уникнення конкурентних надпорогових процедур закупівель

Вжити заходів реагування щодо фактів уникнення конкурентних надпорогових процедур закупівель замовниками та збільшити частку надпорогових процедур закупівель у 2020 році.

 

 1. Домінуючі процедури закупівель.

Вжити заходів реагування щодо фактів уникнення конкурентних надпорогових процедур закупівель замовниками та збільшити частку надпорогових процедур закупівель у 2020 році.

 

 1. Результати моніторингу закупівель ДАСУ.

Оприлюднення на сайтах органів влади які здійснюють закупівлі в інтересах мешканців Гірського та Золотого активного посилання на ризик-індикатори, які використовуються Державною аудиторською службою України затверджені Наказом Державної аудиторської служби України 11 вересня 2018 року №196, а також на ризик індикатори на dozorro.org та clarity-project.info: http://risk.dozorro.org/ та https://clarity-project.info. Така практика дасть змогу підвищити розуміння громадянами критеріїв для оцінки якості здійснення закупівель органами влади та дотримання принципів доброго врядування.

 

 1. Результати моніторингу закупівель АМКУ.

Оприлюднення на сайтах органів влади які здійснюють закупівлі в інтересах мешканців Гірського та Золотого активного посилання на розділ «Оскарження публічних закупівель» на веб-порталі АМКУ: https://amcu.gov.ua/tag/oskarzhennya-publichnih-zakupivel Така практика дасть змогу підвищити розуміння громадянами критеріїв для оцінки якості здійснення закупівель органами влади та дотримання принципів доброго врядування.

 

 1. Внутрішній аудит закупівель.

Розглянути можливість створення служб внутрішнього аудиту в Попаснянській РДА, у ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка та у Виконавчому комітеті Гірської міської ради.

 

ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка, Виконавчому комітеті Гірської міської ради, Попаснянській РДА вжити заходів щодо усунення ризиків пов’язаних із фактами роботи замовника тільки з одними підрядниками (постачальниками) шляхом:

 • розгляду можливостей використання конкурентних процедур закупівель (надпроговових процедур) та використовувати на практиці інформацію про переваги дотендерної комунікації яка зазначена за посиланням: https://infobox.prozorro.org/articles/spilkuvatis-ne-zaboroneno-5-perevag-dotendernoji-komunikaciji
 • проведення публічних відкритих зустрічей із потенційними постачальниками із оприлюдненням оголошень про проведення таких зустрічей на сайті органу влади та сторінці в фейсбуку, а також запрошуючи потенційних постачальників шляхом надсилання відповідної інформації (запрошення) на електронну пошту всім постачальникам. При формуванні переліку запрошених використовувати bi.prozorro.org для перегляду інформації про тих, хто продає чи надає відповідні послуги у Луганській та сусідніх областях по обраному коду за ДК 021:2015 та використовуючи функціонал https://cpvtool.kse.ua/ де після введення назви товару, який хоче купити замовник, показані постачальники даного товару.

 

ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка, Виконавчому комітеті Гірської міської ради, Попаснянській РДА:

 • вжити заходів щодо оприлюднення на сайті районної ради та РДА, та сайті міської ради Гірського в разі створення окремого сайту, інформації про заплановані закупівлі замовниками на поточний місяць та\або квартал на території м.Гірське, інформацію про переможців тендерів, із посиланням на сайті органу влади на відповідний тендер та/або річний план закупівель на prozorro відповідних замовників (за основу можна взяти приклад переадресації на сайт prozorro: https://dniprorada.gov.ua/uk/page/prozorro)
 • оприлюднити на сайті районної ради та РДА актуальної інформації про виконанні роботи, наданні товари та послуги за результатами закупівель протягом поточного кварталу на території м.Гірське із посиланням на відповідні тендери замовників на prozorro;
 • оприлюднити інформацію про членів Тендерного комітету та уповноважених осіб/особу замовників відповідальних за здійснення закупівель товарів, робіт та послуг на території м. Гірське на сайті Попаснянської РДА та Попаснянської районної ради у відповідному розділі який стосується Гірської міської ради із зазначенням контактної інформації уповноважених осіб/особи (е-пошта, телефон). Така практика дасть змогу громадянам краще розуміти тих, хто є відповідальним за дотримання процедур здійснення закупівель та витрачання бюджетних коштів.
 • оприлюднити інформацію про замовників у розумінні закону щодо робіт, товарів та послуг на території м. Гірське на сайті органу влади із зазначенням контактної інформації уповноважених осіб/особи (е-пошта, телефон) та зазначення активного посилання на відповідні сторінки замовників на порталі prozorro на сайтах Попаснянської РДА та районної ради.

 

 

 • Принципи верховенство права/підзвітність/прозорість

(доступу до публічної інформації яка впливає на розуміння громадою політики у сфері використання публічних ресурсів (фінансів та майна)

 

 1. Доступність відкритих даних.

Розпорядникам інформації, визначеним Законом України “Про доступ до публічної інформації” (ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка, Попасняньска районна рада, Попасняньска РДА, Міській раді Гірського та Виконавчому комітету міської ради Гірського) оприлюднити та забезпечувати регулярне оновлення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, на порталі відкритих даних (data.gov.ua) та на власних веб-сайтах згідно вимог Постанови КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». Окремо оприлюднити набори відкритих даних Гірської міської ради на сайті Попасняньскої районної ради:

http://rasot.gov.ua/publichna-nformatsiya/nabori-v-dkritikh-dannikh/, який використовується Гірською міською радою для здійснення інтернет представництва.

 

 1. Доступ до публічної інформації.

Оприлюднити інформацію з описом порядку та форми звернення із запитом публічної інформації до органу влади (Попаснянська районна рада, Попаснянська РДА, ВЦА Золоте та Виконавчий комітет Гірської міської ради) на сайті районної ради у відповідному розділі http://rasot.gov.ua/publichna-nformatsiya/ та на сайті Попаснянської РДА у відповідному розділі http://pps.loga.gov.ua/content/poryadok_dostupu_do_publichnoyi_informaciyi

 

 1. Стратегічні документи розвитку та містобудівна документація.

Попаснянській РДА, ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка та Виконавчому комітету Гірської міської ради оприлюднити інформацію про стратегію розвитку області та району до 2020 року у розрізі Попаснянського району та м.Гірського на основі інформації за посиланням: http://dfrr.minregion.gov.ua/region-base?NID=96, оприлюднити інформацію про містобудівну документацію м. Гірського (https://drive.google.com/drive/folders/1F8csvXLEw_9J8IaOLRGdZcDr3LI4HRW3) яка оприлюднена на сайті Попаснянської РДА в розділі «Містобудівна діяльність» http://pps.loga.gov.ua/content/mistobudivna_diyalnist_1 та замінити інформацію у розділі Генеральний план (http://rasot.gov.ua/city/master-plan/) де зараз чомусь оприлюднена інформація про Генеральний план Києва. Оприлюднити стратегічні документи, які впливають на розвиток м. Гірське та Золоте, в тому числі Програму соціального та економічного розвитку на 2019 р. у відповідному розділі «Гірська міська рада» на сайті Попаснянської районної ради http://rasot.gov.ua/organi-mistsevogo-samovryaduvannya/girska-miska-rada/dokumenti/, http://rasot.gov.ua/organi-mistsevogo-samovryaduvannya/girska-miska-rada/regulyatorna-diyalnist/

 

 1. Інформація про інвестиційні проєкти які подані на фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Попаснянській РДА, ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка та Виконавчому комітету Гірської міської ради оприлюднити перелік інвестиційних проєктів, які стосуються Попаснянського району та м. Золоте на основі інформації та за прикладом оприлюднення на сайті ДФРР: http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list та зазначивши активне посиланням на розділ «Інвестиції» Попасняньскої РДА http://pps.loga.gov.ua/content/investiciyi_0 на сайті районної ради у відповідному окремому розділі Гірської міської ради та на сайті Попаснянської РДА у відповідному окремому розділі «Інвестиції». Попасняньскої РДА http://pps.loga.gov.ua/content/investiciyi_0

 

 1. Інформація про інвестиційні проєкти, які подані на фінансування та фінансуються за рахунок ЄІБ (Європейського інвестиційного банку) в рамках проєкту “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України” та інших МФО (міжнародних фінансових організацій).

Попаснянській РДА, ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка та Виконавчому комітету Гірської міської ради оприлюднити створити окремий розділ під під назвою «Інвестиції» з оприлюдненням інформації про інвестиційні проєкти, які подані на фінансування та фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги та кредитних коштів із зазначенням переліку проєктів на території м.Золотого та оприлюднити активні посилання карту об’єктів інфраструктури які відновлені за рахунок міжнародної підтримки (карта створена ЛОЦА) https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=028e405ea2c640918a96304e38689f7e&extent=4016634.827%2C6218041.7917%2C4375888.8599%2C6408522.8661%2C102100 та оприлюднити інформацію про Надзвичайну кредитну програму для відновлення України http://pps.loga.gov.ua/content/investiciyi_0, а також розмістити активне посилання на IFIs projects на порталі реєстру проєктів МФО https://proifi.gov.ua/?p=index (офіційний державний портал із реєстром проєктів соціального). Попаснянській РДА оновити інформацію станом на 2019 рік про інвестиційні проєкти, які подані на фінансування та фінансуються за рахунок ЄІБ (Європейського інвестиційного банку) в рамках проєкту “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України” та інших МФО (міжнародних фінансових організацій) з інформацією про стан їх розгляду/впровадження в розділі «Відбудова Луганщини» http://pps.loga.gov.ua/oda/rda-rebuild за прикладом оприлюднення інформації про кожен проєкт на сайті ДФРР: http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list та на порталі реєстру проєктів МФО https://proifi.gov.ua/?p=index

 

 1. Регламентування бюджетних процедур.

Попаснянській РДА та Виконавчому комітету Гірської міської ради оприлюднити на сайті районної ради у відповідному розділі Гірської міської ради інформацію про Регламент Гірської міської ради. Виконавчому комітету Гірської міської ради забезпечити краще регламентування процедур планування, прийняття рішення про бюджет, використання бюджетних коштів та звітування щодо рішень органу влади у сфері бюджетної політики, використання бюджетних коштів та закупівель у Регламенті Гірської міської ради використанням кращих практик регламентування бюдженого процесу.

ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити на сайті районної ради у відповідному розділі ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка Статут ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка у формі яка буде доступною для перегляду без використання програм для розархівуваня файлів. Передбачити внесення змін до Статуту ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка або створити окремий документ яким регламентування зазначених процедур планування, прийняття рішення про бюджет, використання бюджетних коштів та звітування щодо рішень органу влади у сфері бюджетної політики, використання бюджетних коштів та закупівель. Передбачити використання кращих практик регламентування бюджетного процесу при підготовці цього регламенту.

 

 1. Звітність про виконання бюджету.

Виконавчому комітету Гірської міської ради оприлюднити щоквартальні звіти про виконання бюджету Гірського за 2019 рік у відповідному розділі Гірської міської ради на сайті районної ради. Інформацію про річний звіт про виконання бюджету м.Гірське у 2018 році оприлюднити в окремому розділі із деталізацією інформації про основі показники, зазначенням основних досягнень та проблем, що дасть змогу мешканцям міста краще розуміти впливи від використання публічних ресурсів органами влади у м.Гірське.

ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити в окремому розділі із деталізацією інформації про основі показники, зазначенням основних досягнень та проблем, що дасть змогу мешканцям міста краще розуміти впливи від використання публічних ресурсів органами влади у м.Золоте.

 

 1. Рішення про бюджет.

Виконавчому комітету Гірської міської ради оприлюднити на сайті районної ради інформацію про річний бюджет м.Гірського в окремому розділі «Бюджет» із деталізацією інформації про основі показники, досягнення та проблеми, що дасть змогу мешканцям міста краще розуміти впливи від використання публічних ресурсів органами влади у м.Гірське та посиланням на інформацію на Державний веб-портал бюджету для громадян https://openbudget.gov.ua.

ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити на сайті районної ради інформацію про річний бюджет м.Золотого на 2019 р. в рамках існуючого розділу «РОЗПОРЯДЖЕННЯ» http://rasot.gov.ua/organi-mistsevogo-samovryaduvannya/vtsa-m-zolote-ta-s-katerin-vka/rozporyadzhennya/ та в окремому розділі «Бюджет» із деталізацією інформації про основі показники, досягнення та проблеми, що дасть змогу мешканцям міста краще розуміти впливи від використання публічних ресурсів органами влади у м.Золотого та посиланням на інформацію на Державний веб-портал бюджету для громадян https://openbudget.gov.ua.

 

 1. Зміни до рішення про бюджет.

Виконавчому комітету Гірської міської ради оприлюднювати інформацію про бюджет міста та зміни до нього у окремому розділі під назвою «Бюджет» у відповідному розділі Гірської міської ради на сайті районної ради.

 

 1. Бюджетні програми.

Виконавчому комітету Гірської міської ради оприлюднювати інформацію про бюджетні програми та зміни до них в окремому розділі під назвою «Бюджет» Гірської міської ради на сайті районної ради. ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднювати інформацію про бюджетні програми та зміни до них в окремому розділі під назвою «Бюджет» ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка на сайті районної ради.

 

 1. Програми економічного та соціального розвитку та цільові програми.

Виконавчому комітету Гірської міської ради оприлюднити цільові програми на 2019 р. та звіти про виконання цільових програм за 2018, Програму соціального та економічного розвитку м.Гірського на 2019 р. на сайті районної ради у відповідному розділі Гірської міської ради із зазначенням інформації яка стосується мешканців м.Гірське.

ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити всі цільові програми на 2019 р. та звіти про виконання цільових програм за 2018 на сайті районної ради у відповідному розділі ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка із зазначенням інформації яка стосується мешканців м.Золотого.

 

 1. Фінансування фізичним або юридичним особам.

Виконавчому комітету Гірської міської ради оприлюднити інформації про рішення щодо виділення фінансування фізичним або юридичним особам (виділення матеріальної допомоги, гранти інститутам громадянського суспільства) на сайті районної ради у відповідному розділі Гірської міської ради із зазначенням інформації яка стосується мешканців м.Гірське. Оприлюднити рішення щодо відмову у виділенні фінансування фізичним або юридичним особам на сайті районної ради у відповідному розділі Гірської міської ради із зазначенням інформації яка стосується мешканців м.Гірське. Передбачити кошти у проєкті бюджету Гірської міської ради кошти та у проєкті районного бюджету Попасняньского району на 2020 р. фінансування фізичним або юридичним особам (виділення матеріальної допомоги, гранти інститутам громадянського суспільства). http://pps.loga.gov.ua/content/programa_socialno_ekonomichnogo_rozvitku_rayonu

ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити інформацію про рішення щодо виділення фінансування фізичним або юридичним особам (виділення матеріальної допомоги, гранти інститутам громадянського суспільства) на сайті районної ради у відповідному розділі ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка із зазначенням інформації яка стосується мешканців м.Гірське. Оприлюднити рішення щодо відмову у виділенні фінансування фізичним або юридичним особам на сайті районної ради у відповідному розділі ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка із зазначенням інформації яка стосується мешканців м.Золоте. Передбачити кошти у проєкті бюджету ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка Гірської кошти та у проєкті районного бюджету Попасняньского району на 2020 р. фінансування фізичним або юридичним особам (виділення матеріальної допомоги, гранти інститутам громадянського суспільства). http://pps.loga.gov.ua/content/programa_socialno_ekonomichnogo_rozvitku_rayonu

 

 1. Місцевий бюджет для громадян – https://openbudget.gov.ua.

ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка, Попаснянській районній раді та РДА, Виконавчому комітету Гірської міської ради забезпечити доступ громадян на сайті районної ради та Гірської міської ради, сайті Попаснянської РДА у відповідному розділі Гірської міської ради та ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка сайті РДА, до сторінки з презентацію основних бюджетних показників м.Гірьске та Попаснянського району шляхом оприлюднення активного посилання на сторінки бюджету м.Гірське та Попаснянського району на Державному веб-порталі бюджету для громадян https://openbudget.gov.ua

 

 1. E-spending – інформація про закупівлі розпорядників публічних коштів.

Виконавчому комітету Гірської міської ради та Військово-цивільна адміністрація міста Золоте та села Катеринівка покращити доступ громадян до інформації про використання публічних коштів розпорядників, які здійснюють закупівлі на території м. Гірського шляхом розміщення активного посилання на єдиний веб-портал використання публічних коштів E-spending у відповідному розділі Гірської міської ради на сайті районної ради.

 

 1. Об’єкти комунального майна, які знаходять в оренді пооб’єктно.

Попаснянській районній раді та РДА, ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити актуальну та вичерпну інформація об’єкти комунального майна, які знаходять в оренді пооб’єктно на сайті ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка Попаснянської районної ради та РДА в розділі який стосується ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка створивши окремий розділ на сайті ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка «МАЙНО» оприлюднивши відповідну інформацію та продублювати відповідну інформацію в рамках наборів відкритих даних.

 

 1. Практика оренди та продажу комунального майна.

Попаснянській районній раді та РДА, ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка, Виконавчому комітету Гірської міської ради вжити заходів щодо запровадження практики оренди та продажу комунального майна через систему ProZorro.Продажі

 

 1. Виконавчі провадження та виконання судових рішень та/або санкцій.

Попаснянській районній раді та РДА, ВЦА м.Золоте та с.Катерівка, Виконавчому комітету Гірської міської ради та Гірській міській раді вжити заходів щодо оприлюднення інформації про виконавчі провадження та виконання судових рішень та/або санкцій щодо органу влади та щодо контрагентів органу влади на сайті РДА та районної ради (розділі Гірської міської ради) з оприлюдненням активного посилання на відповідний розділ «Єдиного реєстру судових рішень».

 

 1. Оцінку впливу політики.

Попаснянській районній раді та РДА, ВЦА м.Золоте та с.Катерівка, Виконавчому комітету Гірської міської ради та Гірській міській раді оприлюднити інформацію про оцінку впливу політики, яку впроваджує органами влади (Попаснянська районна рада та РДА, ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка, Виконавсий комітет Гірської міської ради). Зазначити інформацію про оцінку впливу політики, яку впроваджує орган влади на вирішення суспільних проблем, поточну діяльність та досягнення стратегічних пріоритетів, причини відхилення очікуваних результатів від запланованих за результатами виконання рішення про бюджету за минулий календарний рік, а також зазначити відповідну інформацію у річному звіті про виконання бюджету та у квартальній звітності про виконання бюджету у відповідному розділі сайту ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка на сайті районної ради. Інформацію оприлюднити у розділі «Регуляторна діяльність»: http://rasot.gov.ua/organi-mistsevogo-samovryaduvannya/vtsa-m-zolote-ta-s-katerin-vka/regulyatorna-d-yaln-st/

 

 1. Тарифи.

Оприлюднити на сайті районної ради та Гірської міської ради інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надають КП, та товари та роботи, які надаються мешканцям міста

Оприлюднити на сайті районної ради та ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надають КП, та товари та роботи, які надаються мешканцям міста.

 

 1. Заплановані об’єкти бюджетних видатків (титульні списки).

На сайті районної ради та Гірської міської ради оприлюднити інформацію про заплановані об’єкти бюджетних видатків (титульні списки) шляхом оприлюднення інформації про розподіл видатків пооб’єктно.

На сайті районної ради та та ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити інформацію про заплановані об’єкти бюджетних видатків (титульні списки) шляхом оприлюднення інформації про розподіл видатків пооб’єктно.

 

 1. Візуалізація інформації за результатами закупівель щодо об’єктів поточного та капітального ремонту, реконструкції та будівництва.

ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка та Виконавчому комітету Гірської міської ради оприлюднити візуальну інформацію за результатами закупівель щодо об’єктів поточного та капітального ремонту, реконструкції та будівництва (фото стану об’єкту до здійснення закупівлі та після здійснення закупівель із зазначенням інформації про суму закупівлі, підрядників, терміни виконання робіт) на сайті районної ради та Гірської міської рад задля забезпечення кращого розуміння громадянами досягнутого ефекту від використання публічних коштів.

 

 1. ТС (тимчасові споруди) та МАФи (малі архітектурні форми).

Виконавчому комітету Гірської міської ради та ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити інформацію про дозволи на встановленні ТС (тимчасові споруди) та МАФи (малі архітектурні форми) на сайті районної ради та Гірської міської ради.

 

 1. Благоустрій.

Виконавчому комітету Гірської міської ради та ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити інформацію про об’єкти благоустрою, які потребують поточного чи капітального ремонту чи реконструкції із зазначенням потреби у фінансових коштах по кожному із об’єктів у формі окремо переліку або/та пооб’єктно на сайті районної ради та Гірської міської ради.

 

 1. ЖКГ.

Виконавчому комітету Гірської міської ради та ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити інформацію про об’єкти ЖКГ, які потребують капітального ремонту чи реконструкції із зазначенням потреби у фінансових коштах по кожному із об’єктів у формі окремо переліку або/та пооб’єктно на сайті районної ради та Гірської міської ради.

 

 1. Дорожнє господарство.

Виконавчому комітету Гірської міської ради та ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити інформацію про об’єкти дорожнього господарства (дороги, які знаходяться на балансі органу влади та міждворові проїзди), які потребують капітального ремонту чи реконструкції із зазначенням потреби у фінансових коштах по кожному із об’єктів у формі окремо переліку або/та пооб’єктно на сайті районної ради та Гірської міської ради.

 

 1. Соціальна сфера.

Виконавчому комітету Гірської міської ради та ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити інформацію про об’єкти соціальної сфери (заклади освіти та охорони здоров’я, об’єкти для надання соціального захисту та допомоги), які потребують капітального ремонту чи реконструкції із зазначенням потреби у фінансових коштах по кожному із об’єктів у формі окремо переліку та/або пооб’єктно на сайті районної ради та Гірської міської ради.

 

 1. Комунальні підприємства (КП).

Виконавчому комітету Гірської міської ради та ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити інформацію про комунальні підприємства (КП), в яких 50% та більше належить міській раді у формі оприлюднення балансового звіту та звіту про фінансові результати, та контактної інформації про кожне КП (адреса, телефон, послуги чи товари, які надають, е-пошта, інформація про керівника) у формі окремо переліку на сайті районної ради та Гірської міської ради. В рамках розділів «Розвиток підприємництва» та «Соціальна сфера» на сайті Папаснянської РДА окремим розділом оприлюднити інформацію про комунальні підприємства (КП), в яких 50% та більше належить районній раді.

 

 1. Проєкти рішень міської ради.

Виконавчому комітету Гірської міської ради та ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка оприлюднити проєкти рішень міської ради на сайті міської ради перед їх розгляду на засіданнях пленарного засідання сесії місцевої ради

 

 

 • Рекомендації щодо впровадження принципів верховенства права/підзвітності/прозорості (антикорупційна політика)

 

 1. Оприлюднити інформацію про декларацій посадових осіб органу влади та/або розмістити переадресація на відповідний сайт НАЗК https://public.nazk.gov.ua/ на сайті районної ради на сайті районної ради та Гірської міської ради.
 2. Оприлюднити інформацію про Регламент міської ради та забезпечити належне відображенням інформації про вимоги антикорупційного законодавства (попередження конфлікту інтересів, декларування тощо).
 3. Оприлюднити інформацію про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Виконавчому комітеті Гірської міської ради із зазначенням відповідної контактної інформацією уповноваженої особи.
 4. Оприлюднити інформацію про адміністративні послуги які надаються органом влади на сайті органу влади та зазначити активне посилання (переадресацію) на відповідний розділ Центру надання адміністративних послуг Попаснянської РДА http://pps.loga.gov.ua/content/poslugi із відображенням основних послуг які можна отримати та відображенням контактної інформації для отримання довідкової інформації.

 

 

 • Рекомендації щодо впровадження принципів участі та інклюзивності

 

 1. Оприлюднити інформацію про можливість надсилання звернення громадянам із зазначенням контактної інформації (телефон, е-пошта, зразок звернення) за прикладом: https://dniprorada.gov.ua/uk/page/-46
 2. Оприлюднити інформація про можливість надсилання відгуків від громадян та організацій щодо можливих порушень при здійсненні закупівель та\або забезпечити переадресацію на портал Dozzoro у відповідний розділ з інформацією як залишити відгук на закупівлю на порталі Dozzoro: https://dozorro.org/faq
 3. Оприлюднити проєкти порядків денних засідання виконкому, комісій, пленарних засідань сесії міськради та забезпечити їх відкритість та можливості для вільного доступу громадян та організацій для участі у засіданнях органу влади (засідання виконкому, комісій, пленарні засідання сесії міськради).
 4. Запровадити практику планування консультацій із громадянами та організаціями на поточний календарний рік щодо важливих питань місцевого розвитку (наприклад, формування пріоритетних об’єктів для здійснення капітальних вкладень за кошти державного та місцевих бюджетів, тарифи тощо). Оприлюднити проект плану консультацій із громадянами та організаціями на поточний календарний рік на сайті районної ради, Гірської міської ради та ВЦА.
 5. Оприлюднити на сайтах ради та ВЦА плани консультацій з громадянами та організаціями на 2020 рік.
 6. Ініціювати процес внесення змін до Регламенту міської ради або розробити окремий документ яким регламентуватиме процедури проведення консультацій з громадянами та організаціями щодо важливих питань місцевого розвитку (рішення про бюджет, тарифи, цільові програми тощо). Ініціювати консультації щодо проєктів бюджетів Гірського та Золотого на 2020 рік.
 7. Запровадити практику «бюджету участі» у бюджетному процесі Гірської міської ради.
 8. оприлюднити інформацію про графік прийому посадовими особами органу влади на сайті районної ради та відповідному розділі сайту Гірської міської ради. Підвищити доступність таких прийомів шляхом передбачення можливості запису на такі прийоми он-лайн на сайті районної ради та відповідному розділі сайту Гірської міської ради.
 9. Виконавчому комітету Гірської міської ради оприлюднити інформацію про можливість надсилання звернень громадян та порядок їх розгляду, забезпечити можливість надсилання е-звернень на сайті районної ради та у відповідному розділі Гірської міської ради.
 10. Забезпечити краще регламентування процедур залучення громадян до бюджетного процесу шляхом внесення відповідних змін до Регламенту місцевої ради або шляхом розробки Бюджетного регламенту як окремого документу чи складової Регламенті місцевої ради

 

 

 • Рекомендації щодо впровадження принципів рівності та недискримінації

 

 1. Оприлюднити проєкти рішення про місцевий бюджет м. Гірського та Золотого на 2020 р. за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття на сесії місцевої ради у 2019 році.
 2. Провести консультації із вразливими категоріями населення щодо проєкту міського бюджету Гірського на 2020 р.
 3. Виконавчому комітету Гірської міської ради, ВЦА та Попаснянській РДА передбачити кошти у проєктах місцевих бюджетів для підтримки та субсидіювання неурядового сектору, просування діалогу та заохочення співробітництва між основними соціальними групами задля реалізації політики різноманітності, соціальної згуртованості та вирівнювання.
 4. Передбачити заходи у відповідних цільових програмах та Програмах соціального та економічного розвитку спрямовані на реалізацію політики соціального вирівнювання, згуртованості та максимального використання культурного потенціалу (потенціалу культурного різноманіття) через сприяння більш широкій міжкультурній взаємодії, створення різноманітного житлового, робочого, дозвільного та освітнього середовища.
 5. Розробити заходи які б були спрямовані на впровадження політики гендерно-орієнтованого бюджетування у бюджетній політиці на рівні м.Гірського.
 6. Розробити заходи які б були спрямовані на забезпечення врахування потреб та інтересів вразливих категорій громадян при прийнятті рішень щодо оренди комунального майна та здійснення благоустрою у 2018-2019 рр. на території Гірського та Золотого.

 

 

За результатами громадського моніторингу врядування (ГМВ) були підготовлені й інші  рекомендації які зрештою допоможуть впровадженню принципів доброго врядування у  Золотому та Гірському.

З матеріалами проекту «Просвітницький кластер громади та влади міст Гірське та Золоте – на шляху до прозорості закупівель та доброго врядування» який реалізовується ГО Фонду громад «Знання і справедливість» можна ознайомитися за хетчтегом #ClusterProzorro у  мережі facebook. Повний текст аналітичного звіту можна отримати за запитом інформації на facebook сторінці https://www.facebook.com/sikorahub/ та/або sikorahub@gmail.com